Mitä hakukoneoptimointi on?

Miten Google arvioi sivusi?

Saat vastauksen 1 minuutissa

Tee tekninen analyysi

Hakukoneoptimointi – englanniksi Search Engine Optimization tai SEO – on toiminta, jossa kotisivun sijoitusta hakukoneen tuloksissa koitetaan parantaa. Jos vertaamme sitä perinteiseen kauppatoimintaan, se on kuin liiketilan siirtämistä syrjäiseltä maaseudulta keskelle ruuhkaisinta keskustaa, jotta asiakkaat löytäisivät sen. Suurella todennäköisyydellä tämä johtaa kasvavaan kävijäliikenteeseen ja vilkkaampaan kaupankäyntiin.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään siis kasvattamaan laadullista sekä määrällistä liikennettä kyseisellä kotisivulla.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 • Laadullinen kasvu kävijäliikenteessä
  Hakukoneoptimoinnilla tavoitat kohderyhmän, joka etsii juuri sinun tarjoamia tuotteita/palveluja. Sivusta tulee tehdä kävijälle mielenkiintoinen, jotta tämä palaa ja sivu menestyy. Laadullinen kävijä myös viipyy sivulla pidempään, kun se vastaa hänen odotuksiaan. Tämä rekisteröityy Googleen hyvänä merkkinä.
 • Määrällinen kasvu kävijäliikenteessä
  Laadultaan oikea kävijäliikenne ei riitä sivun menestykseen, vaan kävijäliikenteen täytyy olla runsasta, jotta sivu voi kukoistaa ja sijoittua paremmin. Sivu, jolla kukaan ei käy ei Googlen silmissä ole arvokas. Kaikkein parasta on siis luoda sivu, joka houkuttelee paljon oikeanlaisia - eli kohderyhmään kuuluvia – kävijöitä.
 • Orgaaniset tulokset
  Orgaanisen hakuoptimoinnin ja digitaalisen tuotemainonnan ero on siinä, että optimoitu sivu kapuaa Googlen kärkisijoille itsekseen - et siis maksa tietystä sijotuksesta, tai sivun pysymisestä sillä. Tuotemainos puolestaan on mahdollista sijoittaa ylimmäksi vastaamaan kuluttajan suorittamaa hakua - tällöin sijoitus maksaa ja näyttäytyy mainoksena.

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Jos olet kuullut hakukoneoptimoinnista, tiedät, että linkit ovat kaiken optimoinnin perusta. Mutta mitä niillä linkeillä oikein tehdään?

Hakurobotit

Google (tai muu valitsemasi hakukone, kuten Bing tai Yahoo) käyttää hakurobotteja, jotka ”ryömivät” kaikkien internetissä olevien nettisivujen läpi.

Hämähäkit tiedonhaussa

Nämä hakuohjelmien robotit kiipeävät siis hämähäkin lailla linkkejä pitkin läpi internetverkkoa. Tämä on robottien tiedonkeruuta. Tieto kulkeutuu sen jälkeen robottien mukana takaisin hakuohjelmiin, jotta ohjelmat, kuten Google, voivat perustaa kattavan indeksitietokannan. Indeksi syötetään hakukoneen algoritmeihin, joka yhdistää keräämänsä datan sinun hakuusi.

Hakukoneoptimointi on siis toiminta, jossa muovataan sivusto näkyvämmäksi ja selkeämmäksi näille hakuroboteille. Jos sivu ei ole robottiystävällinen ei myöskään Google pysty löytämään sitä, saati esittelemään sitä kuluttajille.

Hakukoneoptimointi auttaa robotteja

Indeksien luoma tietokanta on pohja, jonka avulla hakukoneet pystyvät kartoittamaan käyttäjiensä tapoja ja siten luomaan heille ohjelman, joka vastaa näiden toiveita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja vaikka Googlen hakurobotit ovat fiksuja, ne eivät osaa lukea kaikkea dataa, varsinkaan hatarasti huoliteltua ja sekavaa sivua.

Optimointi on menetelmä jolla varmistetaan, että…

 • Hakukoneet osaavat tulkita sivun datan ja tunnistaa sen esittelemisen arvoiseksi.
 • Sivu päätyy käyttäjien silmien alle, ja vieläpä sellaisena, että he muistavat sen ja palaavat sille toistekin.

Hakukoneoptimointi on monimuotoinen prosessi, ja voi tarkoittaa niin kirjoittamista kuin sivujen keskeistä linkittämistä tehdäkseen siitä puoleensavetävän hakukoneille ja käyttäjille.

Hakukoneoptimointi jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen optimointiin

Sisäinen optimointi

Sisäisessä optimoinnissa sivua muokataan sisältölähtöisesti vastaamaan hakukoneiden toiveita. Tarkoituksena on helpottaa hakukoneita ymmärtämään sivun relevanssi tiettyä kuluttajakohderyhmää kohti.

Sisäinen optimointi parantaa sivua myös käyttäjälle – se selkeyttää sivustoa ja pyrkii tehokkaasti vastaamaan käyttäjän hakemiin kysymyksiin ja toiveisiin.


Sisäisen optimoinnin tavoite on siis sekä käyttäjän että hakukoneen kannalta…

 • Antaa ymmärtää, mistä kotisivu kertoo.
 • Tarjota hakua vastaavaa sisältöä.
 • Esitellä hakuun liittyvä, hyödyllinen ja ajankohtainen sivusto.

Sisäiseen optimointiin vaikuttavat tärkeät tekijät ovat…

 • Sivun title (suurin otsikko) ja meta-kuvaus.
 • Sivun alaotsikot (H1, H2, H3, H4 jne.).
 • Teksti, kuvat ja muu informatiivinen sekä elämyksellinen sisältö.
 • Käyttäjätilastot, eli data siitä, viihtyvätkö käyttäjät sivulla ja kuinka pitkään.

Ulkoinen optimointi

Ulkoinen optimointi on sivun muokkaamista sivun ulkoisten tekijöiden avulla. Tällä pyritään herättelemään hakukoneita huomaamaan sivun relevanssi ja sen myötä nostamaan sivun sijoitusta.

Maine tuo kunniaa

Ulkoinen optimointi pyrkii vahvistamaan käyttäjien sekä hakukoneiden käsitystä sivuston suosiosta, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja auktoriteetista. Tässä linkitys on keskeistä: kun muut vahvat sivut linkittävät, eli suosittelevat, omaa sivustoa, se viestittää Googlelle sivun uskottavuutta ja paranee näin ollen myös sijoituksessaan.

Tätä voi verrata kirja-arvosteluihin: hyvä arvostelu Helsingin Sanomilta lisää taatusti tuntemattoman kirjan myyntiä. Kotisivuun pätee sama: vahvalta lähteeltä tuleva linkki nostaa sivun arvoa. On siis tärkeää, että sivusto herättää muiden käyttäjien mielenkiinnon, jotta sitä halutaan käyttää ja suositella eteenpäin.

Miksi tämä on niin tärkeää?

Vaikka hakualgoritmit ja eri sijoitustekijät jatkuvasti muuttuvat ja kehittyvät, ovat alan ammattilaiset samaa mieltä siitä, että sivu tarvitsee hyvän ”maineen”, eli suosituksia ja vahvoja linkkejä, sijoittuakseen korkealle Googlessa ja muissa hakukoneissa. Tässä ulkoinen optimointi auttaa paljon – linkitys sivulta ja ennen kaikkea sivulle on valuuttaa, jonka hakukoneet haluavat nähdä uskoakseen sivun kannattavuuteen.

Kerrataanpa vielä – tätä on onnistunut hakukoneoptimointi:

 1. Kirjoita oikeaoppista, ajankohtaista ja elämyksellistä tekstiä, joka sisältää kohderyhmän suosimia hakusanoja ja -lauseita. Älä kuitenkaan liioittele ja täytä sivustoa hakusanoilla. Tämä oli yleistä ennen, nyt optimoinnin tulee olla hienovaraista ja tukea hyvää tekstiä.
 2. Tee sivusto ennen kaikkea käyttäjälle. Kun se on selkeä ja antoisa siitä on helppo pitää, ja kun siitä pitää, sitä luultavammin suosittelee – linkittää – eteenpäin.
 3. Panosta teknisiin seikkoihin; pidä huolta siitä, että sivu on nopea ja toimii kuten sen oletetaan toimivan.

Suosittelemme myös tätä artikkelia:

Mikä on title? Entä meta-kuvaus?

Klikkaa itsesi käsiteoppaaseemme, jossa opit hakukoneoptimoinnin keskeiset käsitteet ja niiden tehtävät!

Lue tästä